MikkoPunkari Global Facts

Kansa vaatii vastauksia - Paavo Väyrynen vastaa

  • VTT MEP Paavo Väyrynen
    VTT MEP Paavo Väyrynen

Kansa vaatii vastauksia - Paavo Väyrynen vastaa

Suomen kansa on vaatinut vuosikaudet selkeitä vastauksia moniin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin niitä kuitenkaan saamatta. Olen etsinyt vastauksia tärkeimpiin näistä tukeutuen valtiotieteiden tohtori, MEP Paavo Väyrysen kirjoituksiin. Tässä lyhennelmä niistä:

1) Kansa näkee, että EU on ottanut päätösvallan asioissa mitkä haluaisimme itse hoitaa suvereenin maan kansalaisina. Maamme oikeistohallitus on siirtämässä raha-, talous-, pakolais-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoidon EU:lle ja pois suomalaisten omasta valvonnasta. Tämä johtaa itsenäisyytemme tuhoon, talouden rappioon ja EU-liittovaltioon. EU:n puolustusyhteistyö laajentaisi armeijamme velvollisuuksia ja sitoisi sen NATO:n toimintaan. Tähän suuntaan ei tule maassamme mennä.

2) Paavo Väyrynen arvostelee useiden taloustieteilijöiden kanssa jyrkästi sitä, että Suomen kuuluminen euroalueesseen on epäedullista taloudellemme.  Euroon kuuluvana maamme on ollut velvoitettu pelastelemaan EU-maiden konkursseja ja sitä kautta saksalais- ja amerikkalaispankkien taloutta. Olemme 10 vuotta saaneet seurata sivusta kun Ruotsin talous on noussut 25% samaan aikaan kun meidän talouskäyrät sukeltavat 5% alas. Varallisuutemme kulkee maasta ulos. Olisi edullisinta palauttaa markka vähintäinkin rinnakkaisvaluutaksi.

3) Suomen perustuslaillisena periaatteena on aina ollut, että vieraan valtion sotilaiden saappaat eivät tallo maaperäämme. Yhtäkkiä USA-Naton, Britannian, Ruotsin, jne. armeijat meuhkaavat maassa ja ulkopoliittinen johto ihmettelee tilannetta. Salaa valmisteltu NATO:n isäntämaasopimus on avannut ovet ulkomaisille sotajoukoille ja maahan virtaa amerikkalaisia aseita. Sopimus sitoo maamme tilanteisiin, missä emme voi estää maamme mahdollista käyttöä naapurimaatamme vastaan. Suomi on lähettänyt lakiemme vastaisesti mm. USA:lle kaiken sotilaallisesti tärkeän salaisen tiedon. Väyrynen on paljastanut, että turvallisuuspolitiikkamme takana on salaliitto mistä presidentti on vastuussa. USA:n armeijan toimiminen maassamme voi altistaa Suomen ensihyökkäyksen kohteeksi "kummastakin leiristä". Näinhän Suomi teki Neuvostoliitolle välttämättömäksi ryhtyä 1939 talvisotaan.

4) Paavo Väyrysen mukaan Sauli Niinistön ja keskeisten ministerien oikeudellinen vastuu pitää selvittää mm. Suomen ja Naton isäntämaasopimuksen suhteen. Hänen mukaansa keino asian käsittelemiseksi on sen vieminen perustuslakivaliokunnan ja edelleen eduskunnan käsiteltäväksi. "Suomen täysivaltaisuutta kaventavia ratkaisuja tehneet presidentti ja eräät valtioneuvoston jäsenet ovat saattaneet toimia virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun he ovat hyväksyneet sopimuksen viemättä sitä eduskunnan käsiteltäväksi". Parasta maanpuolustusta on hyvä ulkopolitiikka ja rauhantyö. Maailmassa ei mikään maa ole joutunut sotaan muuta kuin täysin epäonnistuneen ulkopolitiikkansa vuoksi. Valtava aseistaminen on täysin turhaa jos on ymmärretty välttää vastakkainasettelu omassa piirissä.

5) Ulkopolitiikkamme on nopeasti etääntynyt Paasikiven-Kekkosen linjalta. Sodan lietsominen ja sotavarustelu ovat korvanneet aiemmin vallinneen rauhantyön. Suomi on 70 vuotta perustanut nousevan taloutensa rakentaviin naapuruussuhteisiin. Tärkeäksi on nähty ystävyys Venäjän kanssa missä asuu myös pääosa sukulaiskansoistamme. Sauli Niinistö väittää, että Suomi on jo puolensa päättänyt ja kriisin tullen tuemme NATO:a Venäjää vastaan. Kuka tällaisen päätöksen on tehnyt? Väyrynen on todennut Suomessa tapahtuneen sotilasvallankaappauksen - puolustusministeri ja armeija ovat ottaneet käsiinsä presidentille kuuluvat tehtävät sektorilla.

6) Paavo Väyrynen on ymmärtänyt Krimin ja Ukrainan tilanteen todellisten faktojen perusteella. Hän on kertonut kuinka USA, NATO ja EU organisoivat Ukrainan mielenosoitukset käyttäen valheellisia lupauksia, rahoittaen mielenkiihottajia, tuomalla palkkasotilaita aloittamaan ammuskelun Maidanilla sekä puuttumalla hallinnon nimittämiseen ja politiikkaan. USA:n nimittämä Ukrainan vallankaappaushallinto mitätöi maan perustuslain, loukkasi syvästi Ukrainan kielienemmistön oikeuksia ja maan suurin puolue kiellettiin - ja aloitettiin sisällissota. ETYJ:n havaintojen mukaan Venäjä ei ole osallistunut Ukrainan sotaan. Ukrainan tilannetta on sitten käytetty syyllistettäessä valheellisesti Venäjää ja oikeisto on markkinoinut saman uhkakuvan avulla NATO:n tarpeellisuutta Suomessa ja Ruotsissa. Ukrainan vallankaappaus ei lisää sotilaallisia uhkia Itämerellä. NATO:n varustelu alueella tilannetta kiristää varmasti.

7) Pakolaisten joukkoinvaasio Suomeen yllätti paitsi kansan, niin myös poliittisen johdon. Rajojen avaaminen nähtiin "länsimaisena velvollisuutena" ja jopa hyödyllisenä ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi. Tämä on ollut täydellinen virhearviointi. Suomi ei ole vieläkään palauttanut rajatarkastuksia kuten muut maat ja kahden vuoden aikana Suomeen on tullut yli 10 000 turvapaikanhakijaa lisää. Nykyinen pakolaispolitiikkamme maksaa miljardin vuodessa. Sote-palvelut, asuntomarkkinat, poliisitoimi, koulujärjestelmämme, tyttöjen turvallisuus, jne. ovat joutuneet kestämättömään tilaan. Pakolaisiksi lähteneitä tarvitaan kotimaassaan rakentamassa sotien vaurioittamaa yhteiskuntaa. Suomessa emme harjoita orjakauppaa ja halpatyövoiman palkkaamista. Väyrysen esittämä malli, missä pakolaiset koottaisiin kriisialueen lähellä leireihin mistä sitten seulottaisiin apua tarvitsevat, olisi ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin. Kriisialueen lähellä voidaan hoitaa 135 pakolaista sillä hinnalla, millä itse rahoitamme yhtä pakolaista Suomessa. Paavo Väyrysen mielestä pitäsi myös puuttua niihin juurisyihin, mistä pakolaisinvaasiot syntyvät. Pitäsi pyrkiä rauhantyöllä vaikuttamaan niin, ettei sotia syntyisi maailmalla.

8) Valtamedia on ajautunut pienen epäisänmaallisen piirin propagandavälineeksi. Hybridikeskukset ja Turvallisuuskomitea ovat uhanneet sensuroida mediasta ja netistä  mm. pakolais-, EU-, Nato- ja USA-kriittisen kirjoittelun ilman minkäänlaista julkista valvontaa. Tämä olisi karkea perustuslakimme loukkaus. Oman maan ja kansan puolustaminen ei ole vihapuhetta vaan jokaisen velvollisuus! Väyrynen on luvannut puuttua valemediaan (mikä yhä useimmin on valtamediaa), propagandaan sekä mediasensuuriin. Vain yhden globalistisen uutislähteen käyttö mediassamme ei voi olla totuuteen pyrkivän tiedovälityksen perustana.

9) Paavo Väyrynen ennakoi ”vallankumouksen hengen” leviävän myös Suomeen vaaleissa kun kansa havaitsee varallisuuden keskittymisen ja päätöksenteon siirtyneen eliitille: "Viime aikoina ihmiset ovat havahtuneet huomaamaan, että hallitsematon globalisaatio ja ylikansallinen yhdentyminen ovat johtaneet sekä tulo- ja varallisuuserojen että alueellisen eriarvoisuuden jyrkkään kasvuun. Tämä on johtanut maailmalla mullistuksiin useissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Uskon, että vallankumouksen henki leviää myös Suomeen ja auttaa meitä aikaansaamaan syvällekäyvän muutoksen." Suomen kansa on kyllästynyt siihen, että demokratia on tallottu maan rakoon ja päätökset ovat yhä useammin kansan tahdon vastaisia.

10) ”Koko kansan Niinistön” kampanjan tukijat ovat rikkaita vuorineuvoksia, monimiljonäärejä, sote-firmoja, Panama-veroparatiisisijoittaja ja talousrikoksista syytettyjä. Niinistö saa 2.000.000 euroa varsin epämääräisistä lähteistä - ja tämä on enemmän kuin mitä Suomen kansa hänelle maksaa palkkaa. Kenen asioita Niinistö siis on palkattu ajamaan? Tällaisten lahjoitusten vastaanotto on tietynlaista korruptiota ja niiden antajat vativat vastapalveluksia. Toisin kuin Niinistö, Väyrynen ei ota vastaan korruptiorahoitusta vaan hän myy itse mukejaan ja toivoo saavansa niillä kampanjansa maksetuksi omin avuin. Kansa ei voi olla ymmärtämättä tätä.

11) Paavo Väyrysen mukaan ylikansallisesta päätöksenteosta ollaan siirtymässä itsenäisten kansakuntien yhteistyön suuntaan. On syntymässä vahvaa ihmiskuntapolitiikkaa, jonka avulla koko maailmassa ryhdytään YK:ssa vuonna 2015 hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti poistamaan köyhyyttä ja toteuttamaan ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti "kestävää kehitystä". Näillä menetelmillä voidaan säästää luonnonvaroja, vähentää saastumista ja ilmaston lämpenemistä, pitää yhdyskunnat elävinä myös maaseudulla ja estää kaupunkien slummiutumista. Nyt vallalla oleva metropolipolitiikka ei ole kestävän kehityksen mukaista ja tilanteesta kärsivät sekä kaupungit että muuttotappiokunnat ja tietenkin alueiden ihmiset. Olennaista on, että yhdyskuntien kehitysprosessia analysoidaan kokonaisvaltaisesti hyödyt ja haitat selvittämällä ja vain tältä pohjalta tehdään valinnat kehityssuunnasta.

12) Paavo Väyrynen on kautta aikojen joutunut kampanjoissaan median hampaisiin ja erilaisten tekaistujen väitteiden kohteeksi. Nyt mediatalot ovat keksineet "faktantarkastukset", joissa Väyrysen väittämien oikeellisuutta tutkitaan lähinnä mediauutisten todisteilla. Faktantarkastajien olisi hyvä kysyä näiden Väyrysen esittämien väitteiden todenperäisyyttä tohtori Väyryseltä itseltään. Hän on näiden asioiden kanssa tekemisissä Euroopan Parlamentissa päivittäin. Hän tietää nämä asiat aivan eri tasolla kuin median toimittajadiletantit. Väyrynen tietää myös miten esim. EU-sopimukset tulkitaan muissa maissa ja mitä EU niillä tarkoittaa. Samoin Väyrynen tietää yksiselitteisesti mitä Suomessa on päätetty kun on itse ollut asioita päättämässä tai läheltä seuraamassa. Miksi siis kysellä ulkopuolisilta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Paavon teemat ovat kansaan uppoavia, mutta olisiko jokin eliitiltä pois, kun niin kovasti mediansa avulla mollaavat.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

"Näinhän Suomi teki Neuvostoliitolle välttämättömäksi ryhtyä 1939 talvisotaan."

Pahoittelen että kommentoin vaikka en jaksanut lukea tämän pidemmälle.
Tuo kertookin sitten jo suurinpiirtein kaiken Väyrysen taustajoukoista.

Minäkin olen aikaisemmin lähinnä naureskellut hyväntahtoisesti Väyrysen toimille mutta aikaisemmat Kansalasipuolueen yhteydet Venäjän trolleihin ja vastaavat nyt presidentinvaalien alla panevat miettimään, että asiaan pitäisi ehkä suhtautua vähän vakavamminkin.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari

Olisikohan Janne sinulta jäänyt lukematta Jartsev-Paasikivi-neuvottelujen pöytäkirjat? Sieltähän tällaisen faktan olisit löytänyt aivan itsekin. NL:n oli varauduttava tulevaan Saksan ja Suomen hyökkäykseen minkä se jo tiesi tarkkaan 1939.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Mitkä faktat? Herra Punkarilta on tainnut unohtua sellainen asia, kuin Molotov-Ribbentrop -sopimus, jonka perusteella Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin. Se taas johti talvisotaan, kun Neuvostoliitto koetti valloittaa Suomea siinä kuitenkaan onnistumatta. Ei puolen miljoonan miehen armeijaa koota rajakahakkaa varten.

Tämän seurauksena oli jatkosota, joka alkoi vuonna 1941. Tällöin Suomi näki hyvästä syystä Neuvostoliiton pahimpana turvallisuusuhkana, sillä olihan Neuvostoliitto vienyt Suomelta kymmenisen prosenttia sen maapinta-alasta ja sen tiedettiin himoitsevan koko Suomea.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #5

Eihän tässä ole kyse pelkästään varsin, no, kremliläisestä talvisotatulkinnasta vaikka se on yksi suora ja avoin ilmentymä. Dosentti Bäckman tiedotti aktiivisesti aikanaan kansalaispuolueen perustamisesta, Iljan tukijoukot menivät näkyvästi Väyrysen taakse kun Janitskin pani hanskat tiskiin ja Väyrysen ja tukijoukkojen tulkinnat ovat koko ajan kuin Kremlin suusta.

Ei vaadi suurta asiantuntemusta todeta, mitä kautta se Venäjän hybridivaikuttaminen näissä vaaleissa toteutetaan. No eipä Väyrysellä ennenkään ole ollut vaikeuksia pönkittää omaa uraansa Moskovan kautta.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari Vastaus kommenttiin #5

Molotov-Ribbentrop -rauhansopimus nimesi Suomen ja Baltian NL:n turvallisuusvyöhykkeeksi ja se tarkoitti vain sitä, että Saksa ei olisi saanut varustautua näissä maissa NL:a vastaan. Saksa rikkoi tätä kun se varustautui laajasti Suomessa ja miehitti Baltian. Tämä on nyt hyvä muistaa kun Sauli Niinistö tuo Suomeen Venäjän potentiaalisen vihollisen joukkoja sotaharjoituksiin ja varustautuu NATO-yhteensopivasti. Väyrynen on juuri tämän vuoksi varoittanut Suomea tästä militaristisesta kehityksestä mikä rikkoo myös valtiosopimustamme Venäjän kanssa.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #14

Jos vähänkin katsot Baltian maiden historiaa, niin tiedät, että olet nyt älyllisesti epärehellinen. Kolme Baltian maata joutuivat melkein viideksi vuosikymmeneksi Neuvostoliito rautasaappaan alle ja neukut saattoivat tehdä siellä, mitä halusivat. Samalla unohdat, että 40-luvulla Neuvostoliittoa hallitsi yksi 1900-luvun julmimmista tyranneista, Josef Stalin.

Sujuvasti unohdat sen, että Venäjällä Putinin hallinto rakentaa henkilökulttia ja samalla pyyhkii tarpeen vaatiessa Venäjän ja muiden maiden välillä tehdyillä sopimuksilla takapuoltaan. Väyrynen ja sinä ilmeisesti väitätte, että sellaiseen maahan voi luottaa, mutta kansainvälisten sopimusten rikkomisella on todella ikävät jäljet Euroopan historiassa. Tämän lisäksi Venäjä on jo rikkonut naapurisopimusta vastaan koskien ainakin sen ensimmäistä ja kymmenettä artiklaa:

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/199...

Mikä onkaan suomensukuisten kansojen asema Venäjällä?

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #14

"Molotov-Ribbentrop -rauhansopimus..."

Eikähän tämä kommentti riitä alleviivaamaan punakynällä sen, mitä edellä kirjoitin Väyrysen taustajoukoista.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari Vastaus kommenttiin #22

German-Soviet Nonaggression Pact = rauhansopimus (Encyclopædia Britannica)
.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén Vastaus kommenttiin #29

Kyllä pitää taas tohtori Punkaria oikaista perusasioiden suhteen. Väitteesi ei tälläkään kertaa pidä paikkaansa.

"Sanan non-aggression pact käännös englanti-suomi
hyökkäämättömyyssopimus"
https://ilmainensanakirja.fi/englanti-suomi/non-ag...

Sama käännöstulos löytyy Englanti-Suomi Suursanakirjasta.

"A non-aggression pact or neutrality pact is a national treaty between two or more states/countries where the signatories promise not to engage in military action against each other.[1]"
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aggression_pact
=Hyökkäämättömyyssopimus

A peace treaty is an agreement between two or more hostile parties, usually countries or governments, which formally ends a state of war between the parties.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_treaty
= Rauhansopimus

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari Vastaus kommenttiin #31

Sopimuksella Venäjä ja Saksa pyrkivät turvaamaan rauhan ja tähän tavoitteeseen pyrittiin mm. rauhoittamalla Suomi ja Baltia varustelulta. Sopimuksessa ei siis keskusteltu kaavaillusta hyökkäämisestä vaan rauhantilan jatkamisesta (peace). European History: "Stalin viewed the pact as a way to keep his nation on peaceful terms with Germany". Usein historiankirjoituksessa asioita nimetään kirjoittajan suuntauksen mukaan kielteisillä tai positiivisilla termeillä. Rauhansopimus on siis tässä neutraali termi.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #35

Ja tietenkään mitään salaista lisäpöytäkirjaa jossa sovittiin etupiireistä ei koskaan ollutkaan?

Tähän keskusteluun on turha mennä sen syvemmälle, näkemyksesi että Neuvostoliiton oli tarkoitus vain varmistaa rauha ja se oli vastoin tahtoaan pakotettu hyökkäämään Suomeen on suoraan Kremlin kynästä. Pahemmaksi asian tekee, että käytät tuota perusteluina Nato-vastaisuudelle ja yhden presidenttiehdokkaan tukemiseen.

Harvoin näkee noin suoraa ja avointa trollaamista. En tiedä kenelle teksti on tarkoitettu mutta epäilen suomalaisten olevan sen verran koulutettuja ja historiatietoisia, että ei tuon kuvitellakaan menevän Suomessa kovin laajalti läpi.

Tosin Venällä pelottelulla Suomen politiikkaan vaikuttamiseksi on maassamme pitkä historia, kuten ehdokkaasi hyvin tietää.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Minä vastaan Jannen puolesta. Hän ei ole lukenut Jartsev-Paasikivi- neuvottelujen pöytäkirjoja, kuten ei myöskään Punkari eikä kukaan muukaan. Sellaisia ei ole olemassa. Syy tähän on se, että Jartsev ei neuvotellut Paasikiven kanssa.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari Vastaus kommenttiin #15

Muodollisesti 1938 neuvotteluja isännöi ulkomin. R Holsti mutta Paasikivi oli vastuussa niiden sisällöstä (myös kirjeitse käydyissä keskusteluissa) aina Moskovan kokouksiin saakka missä J Stalin oli Paasikiven isäntänä.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén Vastaus kommenttiin #17

Paasikivi ei kyllä mitenkään ollut vastuussa Jartsevin neuvotteluista, koska hän ei tiennyt näistä neuvotteluista yhtään mitään ennen kuin hänen asemamaansa Ruotsin ulkoministeriö kertoi hänelle näistä neuvotteluista. Suurlähettiläs Paasikivi joutui v. 1938 kiusalliseen tilanteeseen, koska ilmeni, että Ruotsin ulkoministeriö tietää hänen kotimaansa asioista enemmän kuin hän.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari Vastaus kommenttiin #20

Paasikivi oli avainhenkilö talvisodan alla käydyissä neuvotteluissa. Jartsev aloitti 1938 keskustelut NL:n vaatimista turvatakuista Suomelta Saksan hyökkäystä vastaan UM Holstin kanssa mutta UM Erkko lopetti ne. Sen jälkeen Paasikivi jatkoi neuvotteluja NL:n tarvitsemista tukikohdista ja lopetti neuvottelut kun hänen johtama valtuuskunta lähti viimeisen kerran Moskovasta 13.11.1939 pääsemättä neuvotteluissa tuloksiin. Tämä Jartsev-Holsti-Erkko-Paasikivi-Stalin neuvottelujen sarja oli talvisodan sinetöinyt tapahtumaketju.

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Jokainen ääni joka annetaan jollekin muulle ehdokkaalle kuin Niinistölle on ääni toisen kierroksen puolesta.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Jokainen ääni joka annetaan jollekin muulle ehdokkaalle kuin Niinistölle on ääni toisen kierroksen puolesta."
"Toinen kierros" ei ole vaalikelpoinen tasavallan presidentiksi.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Faktantarkastajilla olisi työmaata tätä blogia lukiessa. Tyydyn nyt tässä kysymään tarkemmin tämän väitteen sisältöä:

"USA:n nimittämä Ukrainan vallankaappaushallinto mitätöi maan perustuslain, loukkasi syvästi Ukrainan kielienemmistön oikeuksia"

Miten Ukrainan kieltä puhuvien oikeuksia loukattiin syvästi?

"Vuonna 2001 väestönlaskennan mukaan Ukrainan väestöstä 67,5 % puhui äidinkielenään ukrainaa ja 29,6 % venäjää."
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ukraina

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari

Ukrainan suurin puolue oli Alueiden puolue mikä puolusti myös venäjänkielen oikeuksia. Tämä puolue julistettiin lakkautettavaksi vallankaappauksen yhteydessä. Ukrainan kieli on erittäin lähellä venäjänkieltä ja vielä 10 vuotta sitten valtaosa ukrainalaisista kertoi äidinkielekseen venäjän. Sen jälkeen maan hallinto on syrjinyt venäjänkielisiä ja väki on ilmoittautunut ukrainankieliseksi. Kansan keskuudessa venäjä on edelleen yleisin puhekieli maassa ja myös Kiovassa. WP: According to the survey, Russian is used at home by 43–46% of the population of the country (in other words a similar proportion to Ukrainian) and Russophones make a majority of the population in Eastern and Southern regions of Ukraine.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Tohtori Punkari siis toteaa, että vähemmistö on enemmistö. Wikipedian tieto kumoutuu pelkällä Punkarin toteamuksella
"vielä 10 vuotta sitten valtaosa ukrainalaisista kertoi äidinkielekseen venäjän" ilman mitään lähteitä. Jep jep.

Ukrainan kieli ja Venäjän kieli ovat tosiaankin lähellä toisiaan mutta kuitenkin sen verran etäällä toisistaan, että se riitti Venäjälle aloittamaan sotimisen Itä-Ukrainassa.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari Vastaus kommenttiin #19

Puhekielenä venäjä on suuri enemmistö Ukrainassa. Laajaan kansalaisgallupiin 2008 83% ukrainalaisista halusi vastata venäjäksi - ei ukrainaksi (Wikipedia: Russian language in Ukraine).
83% of Ukrainians responding to a 2008 Gallup poll preferred to use Russian instead of Ukrainian to take the survey.
Ja nyt ongelma siis on, että tuo kansanosa ei uuden lain mukaan saa käyttää omaa kieltään.

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén Vastaus kommenttiin #24

Minä voin halutessani vastata gallup kyselyyn ruotsiksi, saksaksi, englanniksi, norjaksi tai tanskaksi. Äidinkieleni on Suomi. Jos joku Ukrainassa vastaa gallup kyselyyn venäjäksi, se ei kumoa virallisia tilastoja kansalaisten äidinkielestä muualla kuin Venäjällä.

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Niskavillat nousevat pystyyn, kun lukee näitä kremliläisiä historian tulkintoja suomalaisten tekeminä. Besserwisser-tohtori syö Huhtasaarelta ääniä näissä vaaleissa ja siihen ne ansiot jäävätkin. Kolmessa päivässä ei enää kannatusta nosteta sieltä vaatimattomasta 5 %:n tasosta kolminkertaiseksi, millä noustaisiin 2. kierrokselle. Nyt jää vaalit yhteen kierrokseen ja Niinistö valitaan presidentiksi. Väyrynen jää neljänneksi 7 %:n kannatuksella... Ja hyvä niin!

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Tuo 7% äänestäjistä on tohtori Punkarin näkemyksen mukaan kansa, joka vaatii vastauksia ja Paavo ne heille antaa. Hän jättää kertomatta mikä tuo muu 93% äänestäjistä on, epäkansa?

Mikähän opisto on Punkarille hatun luovuttanut.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Monthy Python ryhmällä oli vastaus tähän eräässä sketsissään. The University of going a bit red in Helsinki.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Kun lukee tri Väyrysen tukijoiden blogeja, niin tulee tunne, että Suomen kansa näissä vaaleissa valitsee sodan tai Väyrysen. En usko, että tuollainen pelottelu toimii.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Täällä radio Pohjanranta:

• Meiltä kysytään:
Voiko Väyrynen koskaan erehtyä?
• Me vastaamme:
Periaatteessa kyllä. Mutta käytännössä Väyrynen ei erehdy.
• Lisäkysymys:
Kuinka voitte tietää sen niin varmasti?
• Me vastaamme:
Kysyimme Väyryseltä

Käyttäjän ilkkasiren62 kuva
Ilkka Sirén

Kokonaisarvio tästä blogikirjoituksesta on se, että jos joku uskoo Punkarin väitteitä niin hänen todellakin täytyy olla Väyrysen kannattaja. Normaali ihminen joko kauhistuu tätä Kremlin propagandaa tai suhtautuu siihen huvittuneesti.

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari

Ongelma ei ole siinä, että Suomessa otettaisiin liikaa huomioon yhteistyö naapurin suurvallan, Venäjän kanssa vaan siinä, että S Niinistön politiikan seurauksena Suomea on hivutettu USA-NATO:n alaisuuteen millä ei pitäisi olla mitään tekemistä alueellamme. Ennen kaikkea Suomen kansa ei hyväksy tällaista politiikkaa (NATO:n kannatus on vain 19%) mutta siitä huolimatta presidentti on ottanut oikeudekseen toimia kansan tahdon vastaisesti. Nyt väitellään siitä, tehtiinkö NATO-isäntämaasopimus laillisin keinoin - olennainen kysymys on se, miksi sellainen lainkaan tehtiin tilanteessa missä kansa ei halua maatamme vietävän lainkaan NATO:a kohti. Sopimuksen tekeminen oli siis valtava virhe vastoin kansan tahtoa.

Toimituksen poiminnat